Starten met Simulise voor decanen

Ga je binnenkort starten met LOB in Simulise? Doorloop dan onderstaande stappen.

Wat is Simulise?

Simulise is een online portfolio waarmee leerlingen op een eenvoudige en gestructureerde manier de ontwikkeling van hun vaardigheden kunnen bijhouden, erop kunnen reflecteren en (bewijs)stukken kunnen bewaren. Ze kunnen het portfolio na school meenemen én blijven gebruiken. Simulise werkt op ieder device, altijd.

Leerlingen die leren reflecteren, krijgen zicht op hun vaardigheden en talenten en kunnen laten zien wie ze zijn. Dit draagt bij aan de persoonsvorming van leerlingen, het ontwikkelen van zelfvertrouwen en het maken van de juiste keuzes voor profiel en vervolgstudies. 

DOEN:

Visie op LOB in Simulise

Een van de belangrijkste taken van het onderwijs is de leerlingen klaarmaken voor het volwassen leven. Van toekomstige werkenden wordt verwacht dat ze wendbaar zijn en zelf sturing kunnen geven aan hun loopbaan. Loopbaanoriëntatie kan op een leuke, makkelijke en vooral zinvolle manier worden ingezet op iedere school.


Eigenlijk is de hele schooltijd één grote loopbaanoriëntatie. Wat leerlingen dagelijks doen in de les biedt waardevolle informatie over de talenten en competenties van de leerling. Helaas gaat veel van die informatie verloren omdat het niet wordt vastgelegd. Daarom gaat Simulise niet uit van een loopbaanopdracht, maar van loopbaanleren. 


Simulise wordt niet alleen tijdens LOB-lessen gebruikt, maar het wordt ook ingezet bij de andere vakken op school. Presenteren, samenwerken, ICT-vaardigheden en andere competenties komen tenslotte in ieder vakgebied aan bod. Alles wat de leerling op school leert, telt mee. Hierdoor wordt een stevige basis gelegd voor de keuze van het profiel en van het vervolgonderwijs.


Simulise is een online portfolio dat de vaardigheden van leerlingen gedurende de hele schoolcarrière inzichtelijk maakt. Dat past goed bij de filosofie dat LOB niet op zichzelf staat, maar vakoverstijgend is. Daarnaast zitten er in Simulise opdrachten die speciaal zijn ingericht voor LOB. Wij hebben deze opdrachten alvast voor je klaargezet, en ze zijn gemakkelijk aan te passen of aan te vullen naar je eigen wensen. De opdrachten zijn gekoppeld aan de loopbaancompetenties van prof. dr. Marina Kuijpers.

Hoe log ik in?

Simulise is een beveiligde omgeving van school. Om Simulise te gebruiken, moet je daarom inloggen. De meeste scholen gebruiken de logingegevens van Magister of Somtoday om in te kunnen loggen. Je kunt Simulise gebruiken op je laptop, tablet of smartphone.

DOEN:

Ben je al ingelogd op Magister of Somtoday, dan ben je direct ook ingelogd in Simulise. 


Heb je geen INLOGGEN MET SCHOOLACCOUNT?
Mis je de optie Inloggen met Schoolaccount? Dan heb je een gebruikersnaam of e-mailadres en wachtwoord nodig. Meestal wordt deze per e-mail aan je verstuurd. Heb je deze niet ontvangen? Kies dan voor Wachtwoord kwijt? Je ontvangt dan een e-mail om je wachtwoord te resetten op het opgegeven e-mailadres.

Stap 1 - LOB-opdrachten bekijken in de Opdrachten bibliotheek 

We hebben een groot aantal basis opdrachten in de Simulise opdrachten- bibliotheek gezet. Bekijk welke LOB-opdrachten dat zijn en of ze passen bij jullie LOB-activiteitenkalender/PTA. Ze staan standaard op "inactief" en zijn voorzien van de 'tag' LOB. De opdrachten bibliotheek is voor alle docenten van de school inzichtelijk, maar niet voor leerlingen. Naast LOB-opdrachten kunnen hier ook andere opdrachten staan bijvoorbeeld vanuit de mentor-lessen of vanuit vakken of projecten. De opdrachten in de bibliotheek kun je daarom filteren.  

DOEN:

Je kunt de opdrachten alleen aanpassen als je beheerdersrechten hebt, anders zul je de opdrachten altijd moeten kopiëren (stap 2) om de opdracht te kunnen activeren (stap 4) en aan te passen (stap 3).

Stap 2 - Opdrachten aanpassen aan eigen
LOB-activiteiten

Wil je opdrachten wijzigen of eigenaar worden van de opdracht dan kun je de basisopdracht kopiëren. De kopie kan dan naar wens worden aangepast en opgeslagen. 

DOEN:

Tip: Zorg voor dezelfde stijl / afbeeldingen en titel. Stem eventueel af met de projectleider van Simulise op de school.

Stap 3 - Eigen opdrachten toevoegen

Het is ook mogelijk om eigen opdrachten toe te voegen aan Simulise. Ook dan kan het handig zijn om vanuit een kopie te werken (zodat je dezelfde look-and-feel hebt) maar je kunt ook geheel opnieuw starten. Er is een aparte training voor het maken van een opdracht.

DOEN:

TIP:  Vrij te gebruiken LOB-opdrachten van Expertisepunt LOB vind je hier.

Stap 4 - Activeren van de opdrachten

Zijn de opdrachten klaar dan kun je deze activeren. Opdrachten moeten actief zijn zodat je ze kunt (laten) uitdelen aan leerlingen. 

DOEN:

Nu kan de opdracht worden geplaatst in een lesplan of worden uitgedeeld aan leerlingen.

NB: Opdrachten waar je geen auteur van bent, kun je niet activeren.

Stap 5 - Inplannen van LOB-opdrachten

Nu de opdrachten geactiveerd zijn, is het belangrijk om na te denken hoe de opdrachten worden uitgedeeld aan de leerlingen. Opdrachten kunnen los worden ingepland (per opdracht) of via een Lesplan. Een Lesplan is een verzameling van opdrachten voor een leerjaar/niveau in een bepaalde volgorde. Een Lesplan is voor LOB meestal een logische keuze, omdat je zo sneller de opdrachten uitdeelt. Bijvoorbeeld een lesplan "LOB 2 VMBO 2022-2023" en "LOB 4 VWO 2022-2023". 

Opdrachten en Lesplannen kunnen door iedereen worden uitgedeeld: dus een docent, mentor of decaan kunnen deze toewijzen aan (hun) klassen. Zodra ze zijn toegewezen krijgen leerlingen deze opdrachten in hun opdrachtendashboard erbij en kunnen ze starten. Mentoren kunnen via het Opdrachtenoverzicht bij de groep volgen welke leerlingen er bezig zijn.

DOEN:

Stap 6 - Pagina sjablonen maken

Wil je een overzichtspagina maken van de belangrijkste producten, reflecties of beslissingen die genomen voor LOB zijn dan kun je een sjabloonpagina klaarzetten in het portfolio van de leerlingen. Ook voor bijvoorbeeld de voorbereiding van een intakegesprek bij het MBO kan een pagina goed worden gebruikt. Deze kunnen zij vullen met de producten die eerder zijn gemaakt vanuit de opdrachten of direct worden geüpload. Vaak worden deze pagina's ook gebruikt als handvat bij een LOB of mentorgesprek. Mooi als hier ook de brede of 21e-eeuwse vaardigheden in staan waaraan ze in de vakken hebben gewerkt.

DOEN:

Loopbaangesprek. Pagina sjablonen kunnen een handig hulpmiddel zijn om terug te kijken op ervaringen (of opdrachten) en daarop te reflecteren.

Bron afbeelding: Expertisepunt LOB

Best practices

Laat LOB aansluiten bij andere zaken rondom de persoonlijke ontwikkeling

Tijdens mentorlessen in de onderbouw worden ook vaak opdrachten gedaan rondom wie ben ik en wat kan ik. Er zijn soms extra keuzelessen te volgen die leerlingen de mogelijkheid geven talenten te ontdekken of projecten waarin de 21e-eeuwse vaardigheden centraal staan als samenwerken en presenteren. Reflecties hierover vastleggen in het portfolio kan een mooie aanvulling zijn op de LOB-opdrachten of er een basis voor bieden als er voor een profiel gekozen moet worden. Laat de leerlingen één categorie (map) maken voor "Persoonlijke ontwikkeling" in hun portfolio. Stem met de coördinator van de mentoren of coaches, teamleider onderbouw en/of talentcoördinator af welke producten of reflecties mooi zijn om mee te nemen in het portfolio. Wanneer een keuze les "schaken" is geweest kun je na afloop de leerling een kort reflectie laten doen "wat vond je leuk/sprak je aan', 'wat ging goed', en 'waarom zou je hier wel/niet vaker iets mee doen'.  Na een project over Ontdekkingsreizigers kunnen leerlingen reflecteren (via Simulise) op de competenties samenwerken en presenteren. 

Geef leerlingen meer keuzevrijheid in LOB-opdrachten

Geef leerlingen (bijvoorbeeld) in de bovenbouw meer keuzevrijheid. Ze een aantal opdrachten klaar zoals 'bezoek een opendag', 'interview een student van de opleiding', 'volg online college'. Via een keuzeblok in een lesplan kunnen de leerlingen dan zelf kiezen hoe ze zich willen voorbereiden.

Geen vaste volgorde?

Hebben mentoren en leerlingen zelf zeggenschap hoe ze de LOB-opdrachten inzetten? Dan kun je ook van het hele lesplan 1 keuzeblok maken. Zo kun je wel alles snel uitdelen, maar geef je leerlingen wel de vrijheid. Door voor de titel van de opdracht een nummer te zetten, kun je in het keuzeblok wel een voorkeursvolgorde neerzetten.

Gebruik je een methode, heb je een fysiek opdrachtenboek of doe je opdrachten in de les?

Als je graag met je bestaande methode of opdrachtenboek wilt blijven werken en de belangrijkste reflecties, conclusies en producten in het portfolio van Simulise bewaren maak dan een Sjabloon pagina aan waar de leerling deze plaatst (als tekst direct op de pagina typt, een bestand uploadt of bijvoorbeeld een foto van het kwaliteitenspel dat hij in de klas heeft gespeeld. Zo gaan deze inzichten niet verloren.

LOB-opdrachten in combinatie met vakken als Media en design of Nederlands

Het maken van een persoonlijk visitekaartje, een pitch voor de profielkeuze of een CV kunnen natuurlijk worden gedaan binnen de vakken. Zo worden ook vakdocenten betrokken bij het loopbaanleren.

Instructies voor leerlingen en docenten

Hier vind je de basistraining voor leerlingen en een powerpoint voor de eerste les: instructies leerlingen.

Hier vind je de basistraining voor docenten.

Wil je liever een live training op school of een online training? 

Stuur een mail naar info@simulise.com en we nemen contact met je op.